Eindelijk duidelijkheid over de berekening van kinderalimentatie

Beeldmark

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie wel rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt. De Hoge Raad maakt hiermee een einde aan de wijze van berekenen zoals deze vanaf 1 januari 2013 werd toegepast.

De vraag is vervolgens of dit antwoord ook gevolgen heeft voor uw situatie.

Waarom aanpassing in berekening kinderalimentatie?

Bij de berekening van kinderalimentatie moest volgens de landelijke Expertgroep Alimentatienormen per 1 januari 2015 de alleenstaande-ouderkop worden meegenomen bij de bepaling van de behoefte van een kind in die zin dat het kindgebonden budget hierop in mindering kwam. Het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen werd derhalve lager. Dit heeft tot gevolg gehad dat sinds 1 januari 2015 de kinderalimentatie in veel gevallen door de rechter aanzienlijk is verlaagd of zelfs op nihil gesteld.

Gevolgen uitspraak
De Hoge Raad heeft onlangs dus geoordeeld dat deze manier van rekenen fout is. Dit betekent dat het kindgebonden budget niet direct afgetrokken wordt van de behoefte van het kind, maar wordt opgeteld bij het inkomen van de ouder die het budget ontvangt. Die heeft daarmee een hogere draagkracht waardoor de verdeling van de kosten van de kinderen evenrediger wordt.

Deze beslissing van de Hoge Raad leidt niet automatisch tot een aanpassing van het verschuldigde of te ontvangen bedrag. Het is aan de ouders zelf om actie te ondernemen en de afspraken te laten wijzigen indien gewenst.

Hebt u vragen of wilt u advies over eventuele herberekening van de kinderalimentatie? Neem gerust contact op via info@wielinga-advocatuur.nl of 0343-597995.