Nieuws

Herziening partneralimentatie

De Tweede Kamer heeft op 11 december jl. met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie, waarmee de partneralimentatieduur wordt teruggebracht van 12 naar 5 jaar.
Volgens de nieuwe wet bedraagt de duur van de partneralimentatieplicht de helft van het aantal huwelijkse jaren, met een maximum van vijf jaar. Voorbeeld: wie 4 jaar getrouwd is, betaalt maximaal 2 jaar partneralimentatie.
Er zijn een aantal uitzonderingen, met name voor mensen van wie verwacht wordt dat zij minder kansen hebben om na de echtscheiding op korte termijn in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze uitzonderingen zijn in het kort:

  • mensen die vóór 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie;
  • bij echtparen met kinderen onder de 12 jaar heeft de ex-partner recht op partneralimentatie totdat het jongste kind de 12-jarige leeftijd heeft bereikt, derhalve maximaal 12 jaar;
  • na een huwelijk van minimaal 15 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd binnen 10 jaar na de scheiding bereikt, bestaat recht op partneralimentatie tot het moment dat AOW wordt ontvangen, met een maximum van 10 jaar.
  • het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de alimentatieplichtige leidt niet meer automatisch tot het vervallen van de alimentatieverplichting;
  • alimentatiegerechtigden boven de 50 die langer dan 15 jaar getrouwd waren, krijgen 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering vervalt 7 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wet.
    Naast bovenstaande uitzonderingen blijft het mogelijk voor de rechter om in schrijnende gevallen een langere termijn toe te wijzen.

De Eerste Kamer dient nog te beslissen. Als ook daar het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zal de wet naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden.
De wet, die alleen over partneralimentatie gaat en dus niet over kinderalimentatie, heeft geen terugwerkende kracht en geldt dus alleen voor echtscheidingen na de inwerkingtreding van de wet. Het is in uw situatie wellicht wel mogelijk om te anticiperen op de nieuwe wet. Bel gerust voor vragen en/of advies.

Indexering onderhoudsbijdragen per 1 januari 2019

De wettelijke indexering waarmee de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2019 worden verhoogd is vastgesteld op 2 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Uit artikel 1:402a BW volgt dat de Minister van Justitie elk jaar het percentage vaststelt waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. Dit geldt zowel voor de door de rechter bepaalde als voor de door partijen overeengekomen alimentatie.

Uitsluiten van de wettelijke indexering

Het vorenstaande geldt tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten door partijen bij overeenkomst of door de rechter bij een rechterlijke uitspraak. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage, maar kan ook betreffen een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing zal blijven. Het is dan ook van belang om na te gaan of de wettelijke indexering in uw geval van toepassing is.

Indien de wettelijke indexering niet is uitgesloten, bent u als alimentatieplichtige zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2019. Dit geldt ongeacht of door de alimentatiegerechtigde op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt. De alimentatiegerechtigde kan nog tot vijf jaar later een beroep doen op de wettelijke indexering.

Om problemen te voorkomen is het van belang om ieder jaar rond deze tijd te raadplegen wat de wettelijke indexering is voor het nieuwe jaar en tijdig zorg te dragen voor betaling van de (hogere) onderhoudsbijdrage.

Voor vragen belt u gerust naar 0343-597995

Indexering onderhoudsbijdragen per 1 januari 2018

De wettelijke indexering waarmee de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2018 worden verhoogd is vastgesteld op 1,5 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Uit artikel 1:402a BW volgt dat de Minister van Justitie elk jaar het percentage vaststelt waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. Dit geldt zowel voor de door de rechter bepaalde als voor de door partijen overeengekomen alimentatie.

Uitsluiten van de wettelijke indexering
Het vorenstaande geldt tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten door partijen bij overeenkomst of door de rechter bij een rechterlijke uitspraak. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage, maar kan ook betreffen een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing zal blijven. Het is dan ook van belang om na te gaan of de wettelijke indexering in uw geval van toepassing is.

Indien de wettelijke indexering niet is uitgesloten, bent u als alimentatieplichtige zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2017. Dit geldt ongeacht of door de alimentatiegerechtigde op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt. De alimentatiegerechtigde kan nog tot vijf jaar later een beroep doen op de wettelijke indexering.

Om problemen te voorkomen is het van belang om ieder jaar rond deze tijd te raadplegen wat de wettelijke indexering is voor het nieuwe jaar en tijdig zorg te dragen voor betaling van de (hogere) onderhoudsbijdrage.

Voor vragen belt u gerust naar 0343-597995.

Indexering onderhoudsbijdragen per 1 januari 2017

De wettelijke indexering waarmee de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2017 worden verhoogd is vastgesteld op 2,1 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Uit artikel 1:402a BW volgt dat de Minister van Justitie elk jaar het percentage vaststelt waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. Dit geldt zowel voor de door de rechter bepaalde als voor de door partijen overeengekomen alimentatie.

Uitsluiten van de wettelijke indexering
Het vorenstaande geldt tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten door partijen bij overeenkomst of door de rechter bij een rechterlijke uitspraak. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage, maar kan ook betreffen een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing zal blijven. Het is dan ook van belang om na te gaan of de wettelijke indexering in uw geval van toepassing is.

Indien de wettelijke indexering niet is uitgesloten, bent u als alimentatieplichtige zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2017. Dit geldt ongeacht of door de alimentatiegerechtigde op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt. De alimentatiegerechtigde kan nog tot vijf jaar later een beroep doen op de wettelijke indexering.

Om problemen te voorkomen is het van belang om ieder jaar rond deze tijd te raadplegen wat de wettelijke indexering is voor het nieuwe jaar en tijdig zorg te dragen voor betaling van de (hogere) onderhoudsbijdrage.

Voor vragen belt u gerust naar 0343-597995.

Indexering onderhoudsbijdragen per 1 januari 2016

De wettelijke indexering waarmee de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2016 worden verhoogd is vastgesteld op 1,3 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Uit artikel 1:402a BW volgt dat de Minister van Justitie elk jaar het percentage vaststelt waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. Dit geldt zowel voor de door de rechter bepaalde als voor de door partijen overeengekomen alimentatie.

Uitsluiten van de wettelijke indexering

Het vorenstaande geldt tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten door partijen bij overeenkomst of door de rechter bij een rechterlijke uitspraak. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage, maar kan ook betreffen een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing zal blijven. Het is dan ook van belang om na te gaan of de wettelijke indexering in uw geval van toepassing is.

Indien de wettelijke indexering niet is uitgesloten, bent u als alimentatieplichtige zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2015. Dit geldt ongeacht of door de alimentatiegerechtigde op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt. De alimentatiegerechtigde kan nog tot vijf jaar later een beroep doen op de wettelijke indexering.

Om problemen te voorkomen is het van belang om ieder jaar rond deze tijd te raadplegen wat de wettelijke indexering is voor het nieuwe jaar en tijdig zorg te dragen voor betaling van de (hogere) onderhoudsbijdrage.

Voor vragen belt u gerust naar 0343-597995.

Eindelijk duidelijkheid over de berekening van kinderalimentatie

Beeldmark

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie wel rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt. De Hoge Raad maakt hiermee een einde aan de wijze van berekenen zoals deze vanaf 1 januari 2013 werd toegepast.

De vraag is vervolgens of dit antwoord ook gevolgen heeft voor uw situatie.

Waarom aanpassing in berekening kinderalimentatie?

Bij de berekening van kinderalimentatie moest volgens de landelijke Expertgroep Alimentatienormen per 1 januari 2015 de alleenstaande-ouderkop worden meegenomen bij de bepaling van de behoefte van een kind in die zin dat het kindgebonden budget hierop in mindering kwam. Het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen werd derhalve lager. Dit heeft tot gevolg gehad dat sinds 1 januari 2015 de kinderalimentatie in veel gevallen door de rechter aanzienlijk is verlaagd of zelfs op nihil gesteld.

Gevolgen uitspraak
De Hoge Raad heeft onlangs dus geoordeeld dat deze manier van rekenen fout is. Dit betekent dat het kindgebonden budget niet direct afgetrokken wordt van de behoefte van het kind, maar wordt opgeteld bij het inkomen van de ouder die het budget ontvangt. Die heeft daarmee een hogere draagkracht waardoor de verdeling van de kosten van de kinderen evenrediger wordt.

Deze beslissing van de Hoge Raad leidt niet automatisch tot een aanpassing van het verschuldigde of te ontvangen bedrag. Het is aan de ouders zelf om actie te ondernemen en de afspraken te laten wijzigen indien gewenst.

Hebt u vragen of wilt u advies over eventuele herberekening van de kinderalimentatie? Neem gerust contact op via info@wielinga-advocatuur.nl of 0343-597995.

Dag van de Scheiding 2015

11 september vragen de advocaten van de vFAS aandacht voor ‘echtscheiden’
Gratis Advies tijdens ‘Dag van de Scheiding’, ook bij u in de buurt

De laatste jaren is het onderwerp ‘echtscheiden’ volop in het nieuws. En dat is niet voor niets, want één op de drie huwelijken strandt, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Daarom heeft de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, kortweg vFAS genoemd, de jaarlijkse ‘Dag van de Scheiding’ in het leven geroepen. Tijdens de Dag van de Scheiding, die dit jaar op 11 september plaatsvindt, kan eenieder die meer wil weten over dit onderwerp vrijblijvend terecht bij één van de ruim 700 kantoren die zijn aangesloten bij de vFAS.

Kosteloos advies over scheiden
Tijdens de Dag van de Scheiding openen veel advocaten en advocaat-scheidingsmediators van de vFAS hun deuren voor het brede publiek, zodat mensen vrijblijvend kennis met hen kunnen maken. Ook kunnen vragen worden gesteld en meer informatie worden verkregen over het onderwerp ‘scheiden’. Het kosteloos ingewonnen advies van de vFAS-advocaat-mediator geeft inzicht in de keuzes en/of gevolgen in specifieke situaties op het gebied van scheiden. Een overzicht van alle deelnemende kantoren is vanaf 1 september te zien op
www.verder-online.nl, de consumentenwebsite van de vFAS.

Uit elkaar, met respect voor elkaar
Bijna 219 jaar geleden, op 15 september 1796, werd in Nederland de eerste echtscheiding uitgesproken. Daarom heeft de vFAS besloten om rond deze datum landelijk aandacht te vragen voor de noodzaak van deskundige begeleiding bij scheidingen. Zo hoeft een echtscheiding niet uit te monden in een vechtscheiding. De vFAS pleit ervoor om het proces tijdens en rondom een echtscheiding te verbeteren. Eventuele betrokken kinderen hoeven zo niet de dupe van de scheiding te worden. Het motto van de vFAS is dan ook ‘uit elkaar, met respect voor elkaar’.
Sinds 2010 wordt jaarlijks de ‘Dag van de Scheiding’ georganiseerd.

Over de vFAS

Het merendeel van de aangesloten vFAS-leden is gespecialiseerd advocaat-scheidingsmediator. De vFAS-advocaat-scheidingsmediator beschikt, naast kennis op het relationele- en emotionele gebied en het gebied van kinderen, over de benodigde actuele juridische kennis om de echtscheiding op dit gebied goed te kunnen begeleiden; te denken valt aan de onderwerpen als alimentatie, de afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en het ouderschapsplan.

Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie contact op met Mevrouw Mr. M.J.E.M. Wielinga-van Dillen via telefoonnummer 0343-597995 of mail naar info@wielinga-advocatuur.nl. Het kantoor is die dag geopend van 9.00-15.00 uur.

Nieuw: de alimentatie check

Beeldmark Met de voortdurende veranderingen van de regelgeving is het van belang om regelmatig te laten checken of uw juridische zaken nog goed geregeld zijn. Ontvangt u niet te weinig kinderalimentatie of betaalt u bijvoorbeeld niet teveel partneralimentatie.

De stap naar een advocaat om een herberekening te laten maken, kan soms groot zijn. Ook wilt u liever niet dat u veel kosten kwijt bent en/of dat er meer van wordt gemaakt dan nodig is.

Wielinga Advocatuur & Mediation heeft daarom de alimentatie check in het leven geroepen. Voor een vast bedrag van € 250,– exclusief BTW kunt u geheel vrijblijvend een berekening laten maken welke aan u in een adviesgesprek wordt toegelicht. Een simpele vrijblijvende check dus!

 

Wilt u verdere informatie of heeft u vragen: neem gerust contact op via info@wielinga-advocatuur.nl of 0343-597995.

Alimentatie-indexering 2015

BeeldmarkJaarlijks gaat in januari zowel de partner- als de kinderalimentatie omhoog. Dit heet indexering van de alimentatie en staat in de wet. Dit geldt zowel voor in onderling overleg vastgestelde alimentatie als voor alimentatie die is vastgelegd door de rechter. De alimentatie gaat niet omhoog als u hier samen schriftelijke afspraken over hebt gemaakt.

De Minister van Veiligheid en Justitie bepaalt met welk percentage de alimentatie omhoog gaat. Voor 2015 is het percentage vastgesteld op 0,8 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand

BeeldmarkVanaf 17 november aanstaande werkt Wielinga Advocatuur & Mediation samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust (Transparantie, vertrouwen, begrip). High Trust is een nieuwe werkwijze van de Raad voor Rechtsbijstand voor het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand, ofwel de toevoeging. Het betekent minder controle en minder administratieve lasten.

Voor u als consument betekent het sneller duidelijkheid over de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en de hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage.

Hebt u vragen? Bel gerust 0343-597995.