Nieuws

 • Is co-ouderschap schadelijk voor heel jonge...
  by Verder Online on 8 november 2019 at 11:52

  U en de vader van uw baby gaan uit elkaar. U moet afspraken maken over de zorg voor en omgang met jullie kindje. Waar gaat het kindje wonen en hoe verdelen jullie de zorg? Is co-ouderschap een goede optie, of is dat juist schadelijk voor heel jonge kinderen?

 • Hoe wordt co-ouderschap met een baby een succes?
  by Verder Online on 8 november 2019 at 11:50

  De moeder van uw baby en u gaan uit elkaar en jullie willen graag co-ouderschap over jullie kindje. Daarvoor moeten jullie goede afspraken maken, bijvoorbeeld over bij wie de baby gaat wonen en wie wanneer voor de baby zorgt. Hoe maken jullie een succes van het co-ouderschap?

Alimentatie-indexering 2015

BeeldmarkJaarlijks gaat in januari zowel de partner- als de kinderalimentatie omhoog. Dit heet indexering van de alimentatie en staat in de wet. Dit geldt zowel voor in onderling overleg vastgestelde alimentatie als voor alimentatie die is vastgelegd door de rechter. De alimentatie gaat niet omhoog als u hier samen schriftelijke afspraken over hebt gemaakt.

De Minister van Veiligheid en Justitie bepaalt met welk percentage de alimentatie omhoog gaat. Voor 2015 is het percentage vastgesteld op 0,8 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand

BeeldmarkVanaf 17 november aanstaande werkt Wielinga Advocatuur & Mediation samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust (Transparantie, vertrouwen, begrip). High Trust is een nieuwe werkwijze van de Raad voor Rechtsbijstand voor het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand, ofwel de toevoeging. Het betekent minder controle en minder administratieve lasten.

Voor u als consument betekent het sneller duidelijkheid over de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en de hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage.

Hebt u vragen? Bel gerust 0343-597995.

Wet Hervorming Kindregelingen

BeeldmarkDe Eerste Kamer heeft op 24 juni jongstleden ingestemd met de Wet Hervorming Kindregelingen. De wet zal per 1 januari 2015 in werking treden. De wet heeft gevolgen voor de vaststelling van alimentatie. Momenteel bestaan er 11 kindregelingen en deze zullen worden teruggebracht naar 4.

De regelingen die blijven bestaan, zijn:

 • De kinderbijslag;
 • Het kindgebonden budget;
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • De kinderopvangtoeslag.

Opvallend is het wegvallen van de aftrek uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar. Met andere woorden, het is niet meer mogelijk om een forfaitaire aftrek te verkrijgen voor de kinderalimentatie die wordt betaald. Hier komt ook geen andere regeling voor terug.

Daarnaast vervallen ook de alleenstaande ouderkorting en de aanvulling hierop, maar dit verlies wordt gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget. Iedere ouder die in aanmerking komt voor kindgebonden budget kan een extra “kop” krijgen van € 2.800,–. De inkomensgrens die geldt om in aanmerking te komen voor kindgebonden budget wordt wel verlaagd.

De hiervoor genoemde kortingen zijn verwerkt in de alimentatieberekening van de alimentatiegerechtigde, de forfaitaire aftrek is verwerkt in de alimentatieberekening van de alimentatieplichtige. De wetswijziging heeft dan ook voor beide partijen gevolgen en bij de berekening van de alimentatie zal hierop geanticipeerd gaan worden.

Wilt u verdere informatie of heeft u vragen: bel gerust 0343-597995

Alimentatie indexering 2014

Beeldmerk Wielinga Advocatuur alimentatie indexering 2014

Jaarlijks gaat de partner- als de kinderalimentatie omhoog. Dit heet indexering van de alimentatie en staat in de wet. Dit geldt zowel voor in onderling overleg vastgestelde alimentatie als voor alimentatie die is vastgelegd door de rechter. De alimentatie gaat niet omhoog als u hier samen schriftelijke afspraken over hebt gemaakt.

De Minister van Veiligheid en Justitie bepaalt met welk percentage de alimentatie omhoog gaat. Voor 2014 is het percentage vastgesteld op 0,9%. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Wilt u weten of en zo ja hoeveel uw alimentatie omhoog gaat, bel gerust naar 0343-597995.

 

Vrouw hoeft na echtscheiding niet mee te betalen aan schulden van de man

Wanneer twee personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan geldt dat beiden een gelijk aandeel hebben in de gemeenschap en dat de gemeenschap ook alle schulden omvat. Met andere woorden, in geval van echtscheiding dienen alle bezittingen 50-50 te worden verdeeld en moeten beide partijen ieder 50% van de schulden betalen. Dat is de hoofdregel.

Afwijking is mogelijk, maar eigenlijk slechts in zeer bijzondere omstandigheden. Er wordt dan gekeken naar de redelijkheid en billijkheid. In 1990 was er aanleiding om niet bij helfte te verdelen. Dit gebeurde in een zaak waarin de man zijn veel oudere vrouw van het leven beroofde.

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam (LJN CA1866) een uitspraak gedaan waarbij is afgeweken van de aflossing van de schulden bij helfte. Partijen zijn in deze situatie slechts één jaar met elkaar gehuwd geweest en de schulden die allen op naam van de man stonden, waren gemaakt voor het huwelijk. De schulden waren bovendien door de man verzwegen. Uiteindelijk waren deze feiten en de omstandigheid dat partijen nauwelijks hadden samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hadden gehad reden voor het Gerechtshof om te bepalen dat alleen de man voor aflossing van de schulden moet zorgdragen.

Wilt u verdere informatie of heeft u vragen? Bel gerust: 0343-597995.

Stiefouder en alimentatie

Michaela Wielinga advocaatVaak krijgen partners die uit elkaar gaan, zeker als dit op wat jongere leeftijd gebeurt, op den duur een nieuwe relatie. Op het moment dat er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap en er zijn kinderen dan wordt de nieuwe partner een stiefouder. En dit heeft gevolgen voor de kinderalimentatie. Wonen de kinderen namelijk in het gezin van de ouder en de stiefouder dan wordt de stiefouder onderhoudsplichtig. In plaats van 2 personen zijn er dan 3 personen verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van de kinderen.

Uitgangspunt bij de alimentatie is een gelijke rang van de ouders en de stiefouder. Toch heeft het Hof Leeuwarden onlangs anders geoordeeld en de draagkracht van de stiefouder buiten beschouwing gelaten.

Wilt u verdere informatie, belt u dan gerust naar 0343-597995

Nieuwe normen kinderalimentatie


Beeldmerk Wielinga advocatuur

Per 1 april 2013 veranderen de richtlijnen die rechtbanken hanteren bij het berekenen van kinderalimentatie. In eenvoudige gevallen wordt geen berekening meer opgesteld, maar wordt uitgegaan van een draagkrachttabel.Bedoeling is vereenvoudiging van het systeem.

Uiteraard kan niet altijd met een draagkrachttabel worden volstaan. Dat betekent dat soms rekening wordt gehouden met bijzondere omstandigheden zoals schulden of een afwijkende zorgregeling of wisselende inkomsten door een eigen onderneming.

Heeft u vragen en/of bent u benieuwd of de nieuwe regels gevolgen hebben voor uw situatie? Neemt u contact met ons op via 0343-597995.