De invloed van het Coronavirus.


De invloed van het Coronavirus op gescheiden ouders en hun kinderen.

Het Coronavirus is momenteel het gespreksonderwerp van de dag en heeft veel invloed op ieders situatie. Veel ouders werken thuis, kinderen kunnen niet meer naar school of naar de opvang. Dit vergt veel overleg en het is goed denkbaar dat dit in situaties waarbij ouders gescheiden zijn en kinderen derhalve in 2 gezinnen opgroeien tot extra vragen of moeilijke situaties leidt. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de zorgregeling?

De zorgregeling

In zijn algemeenheid bestaat er op dit moment nog geen reden om de reguliere zorgregeling niet door te laten gaan. Het is raadzaam om hierover de adviezen die door het RIVM worden gegeven op te volgen. Zo lang het nog is toegestaan om naar buiten te gaan, kunnen de kinderen in beginsel ook van verblijfplaats wisselen. In een specifieke situatie kan dit uiteraard anders liggen. Het is daarbij denkbaar dat de ene ouder meer mogelijkheden heeft om de kinderen op te vangen dan de andere ouder.

Maar wat te doen indien de kinderen of (één van de) ouders ziek zijn? En waar moeten de kinderen verblijven indien er op termijn mogelijk wel een algehele lock down volgt?

Ga over bovenstaande punten alvast met elkaar in gesprek en pas de zorgregeling indien nodig tijdelijk aan. Probeer waar mogelijk flexibel naar elkaar te zijn. De gezondheid van alle betrokken zal voorop moeten staan, maar blijf hierover als goede ouders met elkaar in gesprek zodat de kinderen met beide ouders een goed contact kunnen behouden.

Onenigheid

Lukt het niet om (vooraf) afspraken met elkaar te maken of ontstaat er toch een conflict door de invloed van de maatregelen die in het kader van het Coronavirus worden genomen, dan kan Wielinga Advocatuur & Mediation wellicht iets voor u betekenen. Zo kan mr. Wielinga-Van Dillen bijvoorbeeld als mediator optreden zodat u samen alsnog tot het maken van goede afspraken kunt komen. Is het niet meer mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan, dan kan meegekeken worden met één van beide ex-partners in de hoop dat alsnog een oplossing kan worden bereikt.

Contact

Ons kantoor geeft er de voorkeur aan op dit moment – indien dit niet echt noodzakelijk is – direct contact met cliënten en andere partijen waar mogelijk te vermijden, zodat we hiermee in ieder geval ons steentje bijdragen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij bieden u om deze reden dan ook de mogelijkheid om door middel van Vectera (videobellen) met ons in gesprek te gaan, indien u daaraan de voorkeur geeft boven telefonisch overleg.

Wielinga Advocatuur & Mediation zal er alles aan doen om zo goed mogelijk zorg te blijven dragen voor adequate juridische dienstverlening en zal ook nog steeds nieuwe zaken aannemen. Heeft u dus vragen omtrent een familierechtelijk geschil neem gerust contact met ons op via info@wielinga-advocatuur.nl of 0343-597995 om een afspraak in te plannen.