Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van Wielinga Advocatuur & Mediation, Hoewel Wielinga Advocatuur & Mediation de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Wielinga Advocatuur & Mediation niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Wielinga Advocatuur & Mediation aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Wielinga Advocatuur & Mediation sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder ons voorafgaand deskundig advies.

Wielinga Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Wielinga Advocatuur & Mediation.