Tarieven

Beeldmerk Wielinga advocatuur

Wielinga Advocatuur & Mediation houdt van helderheid en openheid. In beginsel wordt er gewerkt met een standaard uurtarief van
€ 185,– exclusief 21% BTW. Daarnaast worden er geen extra kantoorkosten in rekening gebracht. In bijzondere zaken kan van dit uurtarief worden afgeweken. Overige kosten (verschotten) zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en kosten uittreksels worden na betaling door Wielinga Advocatuur & Mediation één op één aan u doorberekend.

Indien uw inkomen en/of vermogen ontoereikend is om een advocaat te kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt aan ons kantoor een eigen bijdrage welke afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Eventuele extra kosten zijn ook in dit geval de kosten van griffierecht, deurwaarderskosten en kosten uittreksels. Wielinga Advocatuur & Mediation ontvangt van de Raad voor rechtsbijstand vervolgens een aanvullende bijdrage. Via de website www.rvr.org kunt u zelf zien of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt (http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen).

Het komt uiteraard ook aan de orde tijdens het intakegesprek.