Uw eigen advocaat

Beeldmerk Wielinga advocatuur

Soms is de communicatie tussen u en uw (ex)echtgenoot helemaal verstoord en is mediation (in ieder geval nu) geen oplossing. Wielinga Advocatuur & Mediation staat u in die zogenaamde tegenspraakzaken met raad en daad bij. U dient dan ieder een eigen advocaat in te schakelen. Een advocaat die namens u optreedt en een zo goed mogelijk resultaat behaalt in de procedure, dat is wat wij bieden.

Michaela Wielinga advocaat & scheidingsmediatorU kunt denken aan alle procedures op het gebied van het personen- en familierecht. Naast echtscheidingen en de daarmee samenhangende procedures derhalve ook alimentatiekwesties, kwesties met betrekking tot de zorg- en opvoedingstaken, wijziging van het hoofdverblijf van een kind of (stiefouder)adoptie.

Voor meer informatie met betrekking tot deze onderwerpen klikt u hieronder om te openen/sluiten.

Na een scheiding kan alimentatie worden toegewezen enerzijds in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen en anderzijds in de kosten van het levensonderhoud van de ex-partner.

Kinderalimentatie

In de wet is neergelegd dat ouders, los van het feit of zij gehuwd zijn geweest en of er sprake is van erkenning en/of gezamenlijk gezag, dienen bij te dragen in de kosten van hun kinderen in ieder geval totdat zij de leeftijd van 21 hebben bereikt. De hoogte van de bijdrage is enerzijds afhankelijk van de behoefte van de kinderen, welke behoefte vastgesteld kan worden aan de hand van de Nibudnormen en het zogenaamde Tremarapport. Daarnaast speelt ook de draagkracht van de ouders een rol. Beide ouders dienen naar rato van hun draagkracht bij te dragen in de kosten van de kinderen. Vanaf 1 april 2013 wordt vervolgens aan de hand van een draagkrachttabel bepaald hoeveel meestal de niet-verzorgende ouder aan de verzorgende ouder dient te betalen.

In geval van co-ouderschap wordt steeds vaker gekozen voor een zogenaamde kinderrekening. Beide ouders dragen ieder de eigen kosten van de kinderen indien zij bij hem/haar zijn. De eenmalig te maken kosten (contributies, schoolgeld e.d.) worden vervolgens van de kinderrekening betaald waarop beide ouders een bijdrage overmaken. De afspraken over de kinderrekening worden meestal in het ouderschapsplan neergelegd.

Partneralimentatie

Indien er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en er na het betalen van de kosten voor de kinderen nog draagkrachtruimte over blijft, kan worden overeengekomen/bepaald dat er partneralimentatie moet worden betaald. Dit is het geval indien de andere partner niet voldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien. De hoogte van de bijdrage wordt derhalve wederom bepaald door behoefte en draagkracht.

In de wet is bepaald dat de plicht tot het betalen van partneralimentatie maximaal 12 jaar duurt. Dit tenzij u korter dan vijf jaar bent gehuwd én er geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren. Dan is de verplichting beperkt tot de duur van het huwelijk. Het staat u vrij daar in onderling overleg vanaf te wijken.

Hebt u vragen onder andere over de recente politieke ontwikkelingen op dit gebied, neem vrijblijvend contact op via 0343-597995.

Alle Nederlandse minderjarige kinderen staan op grond van de wet onder gezag. Als ouders gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, oefenen zij automatisch samen het gezag over de kinderen uit. Wonen partijen samen en krijgen zij samen een kind dan kunnen zij het gezamenlijk gezag verzoeken vast te stellen bij de rechtbank.

Na een scheiding blijft het gezamenlijk gezag in beginsel in stand. Dit betekent dat beide ouders de plicht en het recht hebben om hun kinderen te verzorgen en op te voeden. Het betekent ook dat ouders gezamenlijk alle belangrijke beslissingen over hun kinderen moeten nemen.  In de praktijk leidt dit nogal eens tot problemen, bijvoorbeeld indien partijen het niet eens kunnen worden over het hoofdverblijf van de kinderen na de scheiding. Of een van de ouders heeft na de scheiding de wens om met de kinderen verder weg te gaan wonen.

Wielinga Advocatuur & Mediation adviseert en procedeert met regelmaat in deze zogenaamde gezagskwesties, waarbij persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol zijn. Iedere zaak is uniek. Hebt u vragen? Neem vrijblijvend contact op via 0343-597995.

Kinderen en hun ouders hebben recht op omgang met elkaar. Dit betekent dat wanneer kinderen na een echtscheiding of verbreking van de relatie bij een van de ouders gaan wonen, er met de niet-verzorgende ouder een zogenaamde zorg- en contactregeling moet worden vastgesteld.

Vanaf 1 maart 2009 zijn ouders, indien zij beiden het gezag hebben over hun minderjarige kinderen, verplicht om bij het uiteen gaan een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan dienen onder andere afspraken te worden gemaakt over:

–          bij welke ouder de kinderen hun hoofdverblijf hebben;

–          hoe de zorgregeling met de andere ouder eruit ziet;

–          hoe partijen de kosten van de kinderen gaan betalen;

–          hoe beide ouders elkaar over de kinderen informeren en consulteren.

Wielinga Advocatuur & Mediation helpt enerzijds bij de totstandkoming van een ouderschapsplan doch ook indien later wijziging van de gemaakte afspraken nodig is, kunt u bij ons kantoor terecht. Het vaststellen en/of wijzigen van de afspraken rondom de kinderen geschiedt vaak in onderling overleg, maar het komt ook voor dat dit niet lukt, waardoor er problemen kunnen ontstaan. Alsdan kan het probleem aan de rechter worden voorgelegd.

Hebt u specifieke vragen over uw situatie? Neem vrijblijvend contact op via 0343-597995.

Uiteraard wordt in de situatie waarin ieder een eigen advocaat heeft allereerst getracht alsnog een oplossing in onderling overleg te bereiken. Vaak gaat Wielinga Advocatuur & Mediation dan samen met u en de wederpartij en zijn/haar advocaat om de tafel  en worden gemaakte afspraken vast gelegd in een ouderschapsplan en/of convenant.

Lukt dit niet, dan bespreekt Wielinga Advocatuur & Mediation met u de (on)mogelijkheden van het voeren van een procedure. Wielinga Advocatuur & Mediation heeft jarenlange proceservaring op het gebied van het personen- en familierecht zodat de risico’s aan de hand van onderzoek naar uitspraken in vergelijkbare situaties goed kunnen worden ingeschat.

Vragen? Bel direct: 0343-597995